KAPOR

Keď som počul na cintoríne v Púchove po pohrebnom obrade na mieste jeho posledného odpočinku tichú melódiu piesne Medvídek od skupiny Lucie, vtedy to na mňa celé doľahlo. Celých 11 rokov, čo sme sa spolu túlali po kopcoch po celom svete po Andách, Alpách, Tatrách, Himalájach, či viseli pri čistení okien na výškových budovách. Continue reading KAPOR

Sprievodca Púchovskej Vápenky – časť 1

… Koncom 60. a začiatkom 70. rokov pôsobili na tejto skale a v podstate ju pre lezenie objavili Schreiber Hubert z Lednických Rovní a Peter Justus z Púchova. Liezli tu výlučne za pomoci umelých pomôcok a vyliezli tu okolo 5-6 ciest. Po tejto krátkej aktívnej dobe nastala znovu odmlka až do začiatku 80. rokov, kedy tu začali pôsobiť a vlastne nadväzovať na zaniknutý kontakt Miro Mareček z Dohňan a Marcel Drobný z Púchova od tejto doby sa tu pôsobí vlastne dodnes a vylezené cesty dostali postupom času svoju dnešnú podobu. Continue reading Sprievodca Púchovskej Vápenky – časť 1