Lezecké štýly

Lezenie je o prekonávaní gravitácie, zdolávaní skalných prekážok a problémov. Podľa spôsobu prekonania týchto prekážok môžeme hovoriť o voľnom a technickom lezení. Voľné lezenie (Free Climbing) je definované ako postup skalným terénom výlučne za pomoci vlastných schopností, sily, šikovnosti a možností, ktoré ponúka samotná skala bez použitia umelých pomôcok ako sú nity, skoby, frendy, vklínence… Continue reading Lezecké štýly

KAPOR

Keď som počul na cintoríne v Púchove po pohrebnom obrade na mieste jeho posledného odpočinku tichú melódiu piesne Medvídek od skupiny Lucie, vtedy to na mňa celé doľahlo. Celých 11 rokov, čo sme sa spolu túlali po kopcoch po celom svete po Andách, Alpách, Tatrách, Himalájach, či viseli pri čistení okien na výškových budovách. Continue reading KAPOR