Sprievodca Púchovskej Vápenky – časť 1

… Koncom 60. a začiatkom 70. rokov pôsobili na tejto skale a v podstate ju pre lezenie objavili Schreiber Hubert z Lednických Rovní a Peter Justus z Púchova. Liezli tu výlučne za pomoci umelých pomôcok a vyliezli tu okolo 5-6 ciest. Po tejto krátkej aktívnej dobe nastala znovu odmlka až do začiatku 80. rokov, kedy tu začali pôsobiť a vlastne nadväzovať na zaniknutý kontakt Miro Mareček z Dohňan a Marcel Drobný z Púchova od tejto doby sa tu pôsobí vlastne dodnes a vylezené cesty dostali postupom času svoju dnešnú podobu. Continue reading Sprievodca Púchovskej Vápenky – časť 1

Hrana 1624

Rudo Tefelner a Stano Martinka na Súľove v snahe neprehrešiť sa tradícii a liezť čo najťažšie, použili k prvovýstupom špeciálnu techniku: liezli odspodu a keď dosiahli miesto kde chceli osadiť istenie, prestali liezť ďalej a zostúpili väčšinou dlhým pádom. Istenie na danom mieste osadili zhora. Striedanie lezenia, skákania, výstupu na vrchol inou cestou a zlaňovania pokračovalo až kým nedokončili svoju cestu. Continue reading Hrana 1624