Kumm Ombo

Egyptský chrám Kumm Ombo vzdáva hold dualite vesmíru, ktorá dovoľuje človeku páchať chyby, ale vďaka následkom svojich rozhodnutí môže dôjsť k porozumeniu a duchovnému zdokonaleniu. Preto bol zasvätený dvom protichodnými silám. Sobekovi, mužovi s krokodílou hlavou, sile chaosu, ktorá vyvoláva chyby a zároveň Hórovi, mužovi so sokolou hlavou, symbolom permanentného vedomia a múdrosti.

Kumm Ombo 8b je aj perfektná vytrvalostná cesta v chráme netopierov. Najťažia časť prichádza v kolmej platničke po dlhom previsnutom lezení. Prvý prelez urobil Rosťa Tomanec v r. 2000.

Leave a Reply

Your email address will not be published.